Kirurški zahvati

Ugradnja implantanata (astra tech)

Dentalna implantologija je stomatološka disciplina koja se bavi ugradnjom implantata u bezubu kost gornje i donje čeljusti kako bi se nadomjestio korijen izgubljenog zuba. Dentalna implantologija stara je skoro 40 godina i možemo reći da je danas potpuno usavršena i etablirana stomatološka disciplina. Ona je znanstveno utemeljena, eksperimentalno i klinički potvrđena i tehnološki usavršena multidisciplinarna struka.

Dentalna implantologija objedinjuje biologiju, biomehaniku, kirurgiju, protetiku, parodontologiju, estetsku stomatologiju i zubotehnički laboratorij. Samo cjelovito poznavanje svih segmenata dentalne implantologije osigurava njenu kvalitetnu i sigurnu kliničku primjenu u svakodnevnom radu sa pacijentima, kažu stručnjaci dentalne ordinacije Bergman Dental.
Radi se od jednostavnom, ambulantnom i bezbolnom zahvatu koji se radi pod lokalnom anestezijom. Za pacijenta se smatra manje neugodnim zahvatom od vađenja zuba i pacijenti su spremni vratiti se svakodnevnom životu već dan nakon ugradnje implantata.

Preduvjet za ugradnju implantata je dobra i zdrava kost, za čiju pretragu i točnu dijagnostiku se koristi CT snimka, te panoramska snimka. Ukoliko se nailazi na problem nedostatka kosti, kao rješenje se nudi augmentacija kosti, a u gornjoj čeljusti i sinus lift. Nakon samog zahvata dolazi do osteointegracije, odnosno do procesa straštavanja kosti i implantata kako bi implantat funkcionirao kao prirodan zub.
Kod donje čeljusti potrebno je čekati 2-3 mjeseca, a kod gornje čeljusti 3-4 mjeseca kako bi se na implantat mogla nadograditi predviđena protetska konstrukcija. U pojedinim slučajevima protetsku konstrukciju moguće je napraviti odmah, u istom danu, no to ovisi o analizi kosti, veličini i dubini implantata, o opterećenju te o mnogim drugim faktorima koji se moraju poštivati.

Dentalni implantati služe kao potpora zamjenskim zubima koji izgledaju, funkcioniraju i koji se osjećaju kao prirodni zubi.Dentalni implantat je maleni vijak koji djeluje kao umjetni korjen zuba, a kirurškim se putem ugrađuje u kost čeljusti. Izrađen je od titana, metala koji tijelo dobro prihvaća i koji s kosti stvara čvrstu vezu čineći stabilni temelj.
Nakon integracije implantata u kosti u implantat se postavlja protetska nadogradnja, koja služi kao nosač za krunice, mostove ili proteze.

Već više od 40 godina dentalni implantati se uspješno koriste kao opcija liječenja nedostatka jednog ili više zuba u cijelom svijetu. Astra Tech implantacijski sustav razvijen je na biološkim i biomehaničkim principima. Jedan je od rijetkih implantacijskih sustava sa detaljnom dokumentacijom i brojnim kliničkim i znanstvenim istraživanjima. Dizajn Astra Tech implantata omogućuje brže vrijeme cijeljenja, odlične estetske rezultate, skraćuje vrijeme provedeno na stomatološkom stolcu i povećava pouzdanost dugoročnih rezultata.

Na tržištu postoji više vrsta implantata. Mi radimo sa ASTRA TECH.Implantati švedskog sustava ASTRA TECH se ubrajaju u 3 vodeća implantološka sustava u svijetu te služe kao referalni implantati na svim kongresima. ASTRA TECH implantati imaju 99% uspješnosti i prema njima se vode sve naučno-znanstvene statistike o uspješnosti u implantologiji. Za taj implantat tvornica daje doživotnu garanciju (na titanski dio implantata koji se ugrađuje u kost)

Rezvervirajte svoj termin već danas